Privacybeleid Moyolife

In dit privacystatement staat beschreven hoe Moyolife omgaat met uw persoonsgegevens. Door Moyolife worden persoonsgegevens verwerkt. Moyolife vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Persoonsgegevens (na 25 mei 2018 de AVG) stelt. Moyolife is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en met welk doel.

Verwerking van je gegevens

Door gebruik te maken van verschillende formulieren op de website en via het versturen met email van Moyolife laat u bepaalde gegevens bij mij achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, zoals uw naam en e-mailadres. Ik bewaar en gebruik uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan mij worden verstrekt om te verwerken. Ik kan dit alleen doen als er ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene is gegeven. Daarom vraag ik om toestemming bij elk invulformulier. Als u een formulier invult, of ons een e-mail of brief stuurt, dan worden de gegevens die u mij toestuurt bewaard zolang naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail of brief nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan met een maximum van drie jaar. De gegevens worden alleen binnen de EU verwerkt.

Wat doen we verder met je gegevens?

Ik gebruik uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Ik gebruik daarbij van u ontvangen gegevens, maar ook door mijzelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan mijn website.

Om een relatie met u aan te kunnen gaan

Als u interesse in mij toont of ingeschreven wilt worden bij Moyolife, heb ik van u persoonsgegevens nodig. Zo moet ik bijvoorbeeld kunnen beoordelen of en hoe ik u op de beste manier kan helpen.

Om de relatie met u te onderhouden en opdrachten uit te voeren

Als u als opdrachtgever bij mij ingeschreven staat dan wil ik u uiteraard goed van dienst zijn. Hiervoor verwerk ik persoonsgegevens. Ik gebruik gegevens om contact met u te onderhouden.

Voor promotie- en marketingdoeleinden

Ik verwerk uw persoonsgegevens voor promotie- en/of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over nieuwe cursussen en trainingen die mogelijk interessant voor u kunnen zijn.

Voor onze bedrijfsvoering

Als dienstverlener vind ik het belangrijk en is het noodzakelijk dat ik een goed overzicht heb van mijn klantrelaties. Om dit overzicht te krijgen, verwerk ik persoonsgegevens.

Voor archiefdoeleinden

Ik verzamel niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als ik de gegevens niet bewaar voor die doeleinden kan ik de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat zij alleen nog maar bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras of een BSN-nummer. Moyolife verwerkt deze gegevens niet.

Ik verwerk alleen bijzondere persoonsgegevens als ik dat moet op basis van de wet, met uw toestemming of als u mij dat vraagt. Vraagt u mij om bijzondere persoonsgegevens over u vast te leggen of maakt u deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerk ik deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor mijn dienstverlening.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden door Moyolife verwerkt. Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan anderen verstrekt, tenzij u daar toestemming voor gegeven heeft of Moyolife hiertoe verplicht wordt door de wet.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over mijn privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of het verwijderen van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met mij opnemen. Klopt er iets niet of wilt u uw gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan gerust contact op via info@moyolife.nl.

Moyolife draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders